• This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key

    Nosivi modul Intermedija povezuje širok niz konceptualnih, tehničkih i estetskih suvremenih umjetničkih praksi. Riječ je o pristupu netradicionalnoj medijski orijentiranoj umjetnosti (koja također može uključiti i tradicionalne prakse) koji se zalaže za prelaženje granica, spajanje disciplinarnih okvira i razvoju zajedničkog, transmedijskog jezika.

    Nosivi modul Intermedija istražuje mogućnosti odmaka od konvencionalnog korištenja tehnika i praksi u korist stvaranja kolaborativnog i interdisciplinarnog okruženja u kojem studenti moraju proširivati i rekonsolidirati veze između medija, studijske umjetnosti, tehnologije i kritičke analize.

    Nosivi modul Intermedija sastoji se iz 3 jednosemestralna kolegija: Intermedija (ISTRAŽI) - semestar I., Intermedija (ODREDI) - semestar II., Intermedija (USMJERI) - semestar III.

    Sljedeći plan i program, uključujući i njegove ciljeve i ishode, ima vertikalnu strukturu svih triju semestara kako bi podržao studentov individualni razvoj kroz postupno stjecanje kompetencija u modulu Intermedija Medijskih umjetnosti i praksi. Nakon „istraživanja“ raznih mogućnosti u zadanom području, student „određuje“vlastito polje interesa te se konačno „usmjerava“ na vlastiti projekt.


    Intermedija (ISTRAŽI) predstavlja prvu razinu studentskih istraživanja tematskih, teorijskih, tehničkih i produkcijskih okvira za realizaciju tzv. Master projekta. Tijekom prvog semestra, svaki će polaznik/ica proširiti uvid u široko područje Intermedije, upoznati se sa suvremenim umjetničkim i medijskim praksama u Hrvatskoj i svijetu, utvrditi tehničke preduvjete za svoj individualan razvoj Master projekta, te intenzivno raditi na istraživanju i produkciji istraživačkih radova, a sve uz individualnu mentorsku podršku i grupne kritičke sesije.