Sub-categories
DIP Diskursi u praksi / Discourses in Practice
PT Praćenje napretka / Progress Track
CM-SS Scenografski prostori /Scenographic Spaces
CM-I Intermedija / Intermedia
CM-PH Fotografija / Photography
CM-PH Fotografija / Photography
SM Studio
TIP Tehnike u praksi / Techniques in Practise
SIP Odabiri u praksi / Selections in Practice
MT Izrada diplomskog rada / Master Thesis
PB Odbor za program / Programme Board