MudRi - Sveučilište u Rijeci

You are not logged in.
Login s AAI korisničkim imenom
Login lokalnih korisnika

Skip Course categoriesSkip Korisni linkoviSkip DokumentiSkip Latest News

Latest News

 • 7 Oct, 19:24
  Tomislav Ćuto
  Nova akademska godina 2015./2016. more...
 • 22 May, 10:21
  Tomislav Ćuto
  Problemi s pristupom arhivi more...
 • 13 Oct, 19:27
  Damir Nemčanin
  AAI radovi more...
 • 29 Sep, 09:29
  Damir Nemčanin
  AAI - problem prijave more...
 • 28 Sep, 08:50
  Admin @ MudRi
  MudRi - 2014/2015 more...

Poštovani korisnici,


Kao što znate pokrenut je proces prelaska na sustav za e-učenje Merlin. Cilj je krajem akademske godine 2017/2018 zatvoriti sustav Mudri.


1. E-kolegije u novoj akademskoj godini 2017/2018 je potrebno otvoriti na sustavu Merlin. https://moodle.srce.hr/2017-2018/ Obavijest o načinima otvaranja kolegija i imenovanjima administratora po sastavnicama je poslana na dekanate sastavnica.
2. Nakon otvaranja kolegija možete, po potrebi, početi prebacivati podatke sa sustava Mudri na sustav Merlin po slijedećim uputama:
http://sic.uniri.hr/files/Dokumenti/Upute/prijenos_materijala_Mudri_Merlin.pdf

Proces prebacivanja je jednostavan i traje 5-10 minuta, u slučaju poteškoća možete nas kontaktirati na mudri@uniri.hr

Više informacija o korištenju novog sustava možete naći ovdje:
https://wiki.srce.hr/pages/viewpage.action?pageId=10551319
https://wiki.srce.hr/pages/viewpage.action?pageId=10551307

 • -

Skip Pitanja i primjedbe

Pitanja i primjedbe

Uočili ste pogrešku, imate primjedbu, pitanje molimo Vas, kontaktirajte nas na:
mudri@uniri.hr

Skip Activities

Activities

Skip Recent Activity

Recent Activity

Activity since Sunday, 20 October 2019, 07:06 PM

Nothing new since your last login